KBT & Konsult Gill Rohman AB

kognitiv beteendeterapi, mindfulness, ACT, coaching

Om mig

KBT & Konsult Gill Rohman AB ägs och drivs av mig, Gill Rohman.

Jag är kognitiv beteendeterapeut med KBT Steg 1 utbildning från KBT Svealand, www.kbtsvealand.se. Steg 1 är grundutbildningen till psykoterapeut. Utbildningen omfattar 1,5 års studier på högskolenivå. 

Jag tar emot klienter i egen regi och deltar regelbundet i handledningsgrupp hos legitimerad psykoterapeut. Ett par dagar i veckan arbetar jag som terapeut i primärvården, med enskilda patienter och gruppbehandlingar.

Jag har en beteendevetenskaplig högskoleexamen i grunden. Jag är även diplomerad mindfulnessinstruktör och ICF diplomerad coach och har flera påbyggnadsutbildningar i ledarskap och utveckling av individer och grupper, bl a UGL, teambuilding och storgruppsmetodik.  

 

Terapeut och kommunikationskonsult

Jag delar min tid mellan att vara KBT terapeut och arbetet som coach, organisations- och kommunikationskonsult. I konsultrollen arbetar jag med:

  • Utvecklings- och förändringsarbeten, processledning
  • Coaching individuellt och i grupp för chefer och medarbetare
  • Utbildning och utvecklingsprogram i kommunikativt ledarskap, kommunikationsstrategi och intern kommunikation
  • Strategi, planering och uppföljning av intern och extern kommunikation, från övergripande organisationsnivå till enskilda projekt/frågor.