KBT & Konsult Gill Rohman AB

kognitiv beteendeterapi, mindfulness, ACT, coaching


När är KBT lämpligt?

KBT har i vetenskapliga studier visat sig vara en effektiv terapimetod för behandling av ångest och depression. Idag används KBT även vid många andra problem som t ex missbruk, ätstörningar, kronisk smärta och sömnproblem, där terapiformen också visat sig ha god effekt. Utanför terapirummet används KBT-tekniker även av coacher och organisationskonsulter för problemlösning och utveckling både på individ- och organisationsnivå. 


Behöver man vara sjukskriven för att få hjälp genom KBT?

Nej!  En del personer går till jobbet varje dag, lever i förhållanden, har vänner och fritidsintressen, men upplever att tillvaron i stort, eller något i den inte fungerar och orsakar lidande eller hindrar dem från att leva så som de önskar. Det kan t ex handla om svårigheter att få saker gjorda. Det kan handla om undvikanden och rädslor som begränsar livsutrymmet. Det kan handla om stress och upplevelse av att inte räcka till, om känslor och tankar som oroar och tynger även när allt till synes verkar så bra. KBT kan ge insikter och verktyg för att hantera sådana svårigheter och bidra till ökad livskvalitet och förbättrad självkänsla.


 KBT på arbetsplatsen