KBT & Konsult Gill Rohman AB

kognitiv beteendeterapi, mindfulness, ACT, coaching


Struktur, mål och samarbete

KBT är en strukturerad och målinriktad terapiform. Vid varje session följs en på förhand bestämd arbetsplan, en agenda. Syftet med denna är att ge samtalet en struktur som också underlättar ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem. 

Vi startar med 2-3 inledande samtal där vi lär känna varandra och tillsammans tydliggör vad du vill ha hjälp med och vad du vill uppnå med terapin. Du får också möjlighet att sätta dig in i arbetssättet i KBT. I nästa steg sätter vi tillsammans upp mål som du vill nå i terapin och en plan för hur vi ska arbeta vidare. 

Terapin bygger på en dialog mellan dig som klient och mig som terapeut. Vi är bägge aktiva och samarbetar. Jag som terapeut bidrar genom att ställa frågor och vägleda dig till dina egna upptäckter. I terapin ingå också att du kommer att få hemuppgifter att göra mellan sessionerna. Det kan t ex vara att skriva ned dina tankar och känslor eller att testa att göra något på ett nytt sätt. Syftet med hemuppgifterna är att du själv fortsätter det arbete som du och jag påbörjat under sessionen. 

Terapins längd varierar beroende på dina problem och vilka mål du sätter. Vanligast är 10-20 sessioner, men även kortare och längre kontakter förekommer. En session varar i 50 minuter.