KBT & Konsult Gill Rohman AB

kognitiv beteendeterapi, mindfulness, ACT, coaching


 

Förebygg sjukskrivning med KBT, ACT och mindfulness

Flera upplever idag svårigheter med att få livspusslet att gå ihop. Tiden räcker inte till och de upplevda kraven på att lyckas på livets alla fronter tär på orken, lusten och självkänslan. På en del arbetsplatser råder ett arbetsklimat som präglas av ständiga förändringar och högt tempo som ställer höga krav på medarbetarnas engagemang, flexibilitet och uthållighet. Ibland blir det för mycket på alla fronter. Utmattning och sjukskrivning blir ett faktum. 

Genom att erbjuda insatser på individ- eller gruppnivå utifrån KBT, ACT och mindfulness kan arbetsgivare arbeta förebyggande och fånga upp medarbetare som är på väg in i en nedåtgående spiral innan problemen hunnit växa sig alltför stora och sjukskrivning blivit ett faktum. När detta ändå skett, kan insatser på samma grund vara en viktig del i en framgångsrik rehabilitering.  

KBT som förebyggande insats kan ingå i personalvård/friskvård och erbjudas medarbetare t ex i form av: 

  • kognitiv coaching (fokuserar på problemlösning)
  • utbildning och rådgivning kring stresshantering för medarbetare. 
  • Stresshanteringsgrupper utifrån ACT och Mindfulness  
  • handledning för chefer/ledare

 

KBT & Konsult Gill Rohman AB

Telefon: 070-3060719

epost: info@kbtgillrohman.se

Målsättningen är att kunna träffas inom en vecka efter kontakt. 

Företaget innehar F-skattsedel.